Vítame Vás na našich stránkach!

Spoločnosť URBYT je spoločnosť, poskytujúca služby v oblasti správy bytových domov.
Snažíme sa o čo najkvalitnešie služby za primerané ceny, tak aby naši zákazníci boli v maximálnej miere spokojní.
Naše služby prispôsobujeme Vašim požiadavkám, pričom hlavný dôraz kladieme na kvalitu poskytovaných služieb.

Dúfame, že na týchto stránkach nájdete užitočné informácie hlavne z oblasti správy bytov.

Pre vlastníkov bytov sú v časti Web-info dostupné informácie týkajúce sa ich bytu, či nebytových priestorov.
Prístup k týmto informáciam je umožnený na základe jedinečných prístupových údajov, ktoré obdržíte od svojho správcu.

Ďakujeme za Vašu dôveru!(c) 2011 palibA All Rights Reserved